Řeč morčat

11.05.2010 08:43

Kdo chce porozumět řeči morčat, musí se dobře dívat a i dobře poslouchat, protože zvuky, které morčata vydávají, jsou často spojeny s řečí těla.

 

Morčecí zvuky

 • Kvíkání je nejvýraznější projev morčat a je určen jenom člověku. Morčátku obvykle slouží k žadonění o dobrůtky a jídlo. Ochočená morčátka si dokáže některé zvuky spojit s jídlem, jako otevírání ledničky, šustění igelitovým pytlíkem, vůně čerstvé trávy ba i ovchodových dveří a vrzání klíčů.tevírání
 • Pískáním nebo žalostným kvíkáním se projevují mláďata, která se zaběhla a nevidí matku ani sourozence, nebo se vyděsilo nějakým zvukem. Pokud takto pískají jednotlivě chovaná zvířata a vyžadují si tak pozornost, měli byste si jich více všímat.
 • Vrněním vyjadřuje morče spokojenost, někdy ji zdůrazní výskoky do vzduchu. Je to docela zajímavý zvuk.
 • Bublání , nebo taky tiché kvíkání. Vyjadřuje naprostou spokojenost ...
 • Mručení je nejpřátelštějším způsobem pozdravu mezi morčaty. Členové jedné smečky se takto zdraví, setkají-li se venku. Při tom se očichávají a dotýkají se nosy.
 • Morče které syčí, pociťuje převahu druhé ( může být i člověk ) . Nejčstěji má přitom svěšenou hlavu a prosí tak o mír. Zůstane-li gesto nepochopeno vystupňuje se syčení v zuřivé cvakání zubů ( jediné výstražné gesto morčat ) , to je předehrou nepřátelského souboje. Naštěstí morče většinou zůstane u této předehry. Nechejte zvíře napokoji, jinak byste mohli obdržet pěkný kousanec.
 • Brumlání a rachocení vydává sameček když se žádostivě blíží k samičce.
 • Cvrkání se zatím nepodařilo rozluštit. Když se ozve ( velmi, velmi zřídka ) všechna morčata v okolí ztuhnou. Snad je to určitý druh kompenzační činnosti.

 

Řeč těla

K lepšímu porozumění morčeti patří také řeč jeho těla. Čím lépe se v ní člověk vyzná, tím lépe dokáže posoudit smysl chování svého zvířete.

 • Když se morčata dotýkají nosy a očichávají se zjišťují tak, zda se jedná o člena smečky, jakého je pohlaví a u samičky, zda je připravena k páření
 • Morče vám olizuje ruku a šťouchá hlavou do ruky když potřebuje na WC
 • Pozornost - když se něco nezdá, pozorně vysunuje hlavu vpřed a tiskne se k zemi.
 • Skákání do vzduchu je znakem radosti, morče se cítí tak dobře, že prostě musí skákat do vzduchu. Skáčou hlavně mladší jedinci, ale někdy svými skoky ˝ nakazí ˝ i postarší morčata