Mara stepní

Připomíná zajíce, avšak patří do čeledi morčatovitých. Dříve se maře říkalo pampový zajíc. Mara má na délku okolo 75 cm, na výšku 1,5 m a její hmotnost se pohybuje mezi 9 až 16 kg. Mara stepní má krátkou srst, jež je na hřbetě šedá a na břiše světle oranžová, někdy i bílá. Mara má typickou hlavu pro morčatovce: velké černé nozdry, oči a velké vztyčené ušní boltce. Dlouhé končetiny jim umožňují běhat až 50 km/h a skákat do dvoumetrové vzdálenosti. 

 

Způsob života

Mary stepní žijí většinou v párech, avšak někdy se objeví stádo mar až o 10 kusech. Pasou se na otevřených prostranstvích, kde se mohou stát snadnou kořistí, a tak jsou mary velmi ostražité a plaché. Jejich přirozené prostředí se nachází v suchých travnatých a křovinatých oblastích v Jižní Americe. Jako úkryt před predátory jim slouží nory, které si buď sami vyhrabou, nebo jsou po jiných zvířatech (např. po pásovcích). Mara stepní je býložravec aktivní především ve dne. Mara stepní rodí 2 až 5 mláďat 2x až 3x do roka. Březost mary trvá od 18 do 93 dnů.